Δικαιώθηκε λήπτης ΕΕΕ στα Δικαστήρια – Η απόφαση που φέρνει νέα δεδομένα

Δικαιώθηκε λήπτης ΕΕΕ στα Δικαστήρια – Η απόφαση που φέρνει νέα δεδομένα

dika

Η ακίνητη περιουσία από μόνη της δεν μπορεί να θέσει οποιονδήποτε δικαιούχο εκτός της λίστας τον πολιτών που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα απεφάνθη το Διοικητικό Δικαστήριο.
Πολίτης ο οποίος υπέβαλε αίτηση αλλά απορρίφθηκε διότι είχε στο όνομα του ακίνητη περιουσία ύψους 625 χιλιάδων ευρώ, προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο και κατάφερε να πετύχει ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας για απόρριψη της αίτησης του.
Ο πολίτης ο οποίος χειρίστηκε από μόνος του την υπόθεση είναι παντρεμένος και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών υπέβαλε αίτηση για παροχή ΕΕΕ.
Η αίτηση του, απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2015, αφού η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που κατείχε, υπερέβαινε το όριο. Ο πολίτης υπέβαλε ένσταση στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία και πάλη απορρίφθηκε.
Ο πολίτης που κατέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο υπογράμμισε ότι καθίσταται δικαιούχος και πως η αίτηση του δεν έγινε αντικείμενο δέουσας έρευνας αφού παρόλο που αναγνώρισε ότι η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχει, τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των €100.000, ισχυρίζεται ότι από τα έγγραφα τα οποία έχει προσκομίσει, ολόκληρη η ακίνητη περιουσία δεν είναι αξιοποιήσιμη, καθότι αυτή είναι υποθηκευμένη από το 2010 για συμβάσεις δανείων που έχει συνάψει.
Συγκεκριμένα ο ίδιος και  η σύζυγος του, κατείχαν συνολικά τρία ακίνητα. Η αξία τους, αναλόγως των κατεχόμενων μεριδίων, με βάση τη Γενική Εκτίμηση Αξιών Ακινήτων του 2013, ανέρχεται σε €625.782,66 ποσό που υπερβαίνει το όριο των €100.000 που καθορίζεται από τον νόμο.
Ο πολίτης προσκόμισε με την ένσταση του προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαίωση από την ΣΠΕ Λακατάμειας – Δευτεράς για το υπόλοιπο του δανείου του.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου προκύπτει ότι, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την εξέταση της ένστασης του πολίτη, δεν εφάρμοσε ουσιαστικά τις πρόνοιες της νομοθεσίας και δεν προέβη σε δέουσα έρευνα του φακέλου του, με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της Υπουργού.
Πηγή: reporter.com.cy