Επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα στην κοινοτική αγορά

Επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα στην κοινοτική αγορά
warning
Συνολικά 39 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια κοινοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα  την εβδομάδα που άρχισε στις 18/09/2017 (GRAS-RAPEX – Report 38) αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του εν λόγω συστήματος.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα, είτε παρόμοια με αυτά, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων, ενώ στην περίπτωση που εντοπισθούν  θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.
Πηγή :reporter.com.cy