Εκτελεστικό ΔΗΚΟ: Οι αλλαγές που προωθούνται στο καταστατικό συνέδριο

Εκτελεστικό ΔΗΚΟ: Οι αλλαγές που προωθούνται στο καταστατικό συνέδριο

Δημιουργία πολιτικού προσωπικού και συγχώνευση μητρώου ΝΕΔΗΚ ΓΟΔΗΚ

diko

31 αλλαγές ενέκρινε ομόφωνα το εκτελεστικό γραφείο του ΔΗΚΟ κατά τη συνεδρία του το απόγευμα της Τετάρτης. Ανάμεσα σε αυτές επικυρωθηκε το άνοιγμα θέσης επίτροπου προσωπικών δεδομένων και λειτουργού που θα ακούει και θα προωθεί τις θέσεις στην κοινωνία. Μεταξύ των προτάσεων ήταν και ο διορισμός πολιτικου προσωπικού που θα συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή.

Στο εν λόγω καθεστώς αναμένεται να συμμετέχουν πολιΤικές προσωπικότητες που συμμετείχαν σε άλλους χώρους αλλά συνέπλευσαν με τον Νικόλα Παπαδόπουλο.

Ομόφωνα πέρασε η δημιουργία πολιτικής επιτροπής συμβουλευτικού σώματος που θα διορίζεται από τον Πρόεδρο. Ανάμεσα στις ομόφωνες αποφάσεις ήταν και η απόφαση για να μην υπάρχει ξεχωριστό μητρώο στη ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ αλλά να εντάσσεται στο κόμμα. Για παράδειγμα ένα μέλος της ΓΟΔΗΚ να είναι παράλληλα και μέλος του ΔΗΚΟ.

Στο ίδιο πλαίσιο και η απόφαση, ο οργανωτικός του κόμματος που θα θέλει να διεκδικεί πολιτειακό αξίωμα να παραιτέίται δύο χρόνια πριν από τη θέση του οργανωτικού. Η διεξαγωγή εκλογών μέχρι και την θέση των επαρχιακών προέδρων αναμένεται να γίνει για πρώτη φορά μία μέρα.

Πάντως το ζήτημα αύξησης των αντιπροέδρων αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου στις 12 Απριλίου καθώς κάποιοι εισηγούνται δύο και η γραμματεία του κόμματος τρεις.