Επ.Περιβάλλοντος: Εργαλείο στα χέρια μας μελέτη ΙΚυ για Άκκουγιου

Επ.Περιβάλλοντος: Εργαλείο στα χέρια μας μελέτη ΙΚυ για Άκκουγιου

Επ.Περιβάλλοντος: Εργαλείο στα χέρια μας μελέτη ΙΚυ για Άκκουγιου

ep

Η μελέτη που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Κύπρου για το πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκκουγιου μας δίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για να επέμβουμε σε επίπεδο διεθνών συνθηκών στην ΙΑΕΑ, την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου που θεωρεί τη λειτουργία του εργοστασίου αρνητική εξέλιξη για την χώρα μας.

Η Επίτροπος αναφέρει ότι το σοβαρό αυτό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπισθεί με μεγάλη υπευθυνότητα από την πλευρά της Κύπρου, γιατί συνιστά απειλή για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων του νησιού και της ευρύτερης περιοχής.

Για την μελέτη του ΙΚυ η οποία βασίζεται σε έρευνα του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου «Max Planck» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο, η Επίτροπος επισημαίνει ότι αυτή καταδεικνύει το ρόλο που διαδραματίζει η χωροθέτηση των πυρηνικών αντιδραστήρων στην αξιολόγηση των κινδύνων που παρουσιάζουν και έχει τη δυνατότητα να προβλέψει όχι μόνο πού θα πήγαιναν τα ραδιενεργά απόβλητα σε περίπτωση ατυχήματος αλλά και πόσος κόσμος θα πέθαινε ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

«Το άρθρο 17 της Σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια της ΙΑΕΑ, δίνει στην Κύπρο αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες το δικαίωμα παρέμβασης στην χωροθέτηση και λειτουργία του Άκκουγιου, κάτι που ενισχύεται από τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας του Max Planck/ Ινστιτούτο Κύπρου. Κατά την άποψη μας η Τουρκία, ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα, θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με την κοινοτική, στο θέμα της πυρηνικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της σχετικής για το θέμα οδηγίας 2009/71/Euratom», αναφέρει η Επίτροπος.

Προσθέτει ότι η ΕΕ πρέπει να παρέμβει ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των χωρών μελών της ως προς τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος στην Τουρκία, με δεδομένο ότι η Τουρκία δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ και δεν υποχρεώνεται σε συμμόρφωση με την oδηγία 2009/71/Eurαtom για την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων, πράγμα που σε συνδυασμό με τη γεωγραφική της εγγύτητα σε κράτη μέλη της ΕΕ και το σεισμογενή χαρακτήρα των εδαφών της, καθιστά τα πυρηνικά σχέδια της Τουρκίας ως μια ιδιαίτερη απειλή για την ΕΕ.

Επίσης, προσθέτει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με την Τουρκική κυβέρνηση προτείνοντας στην υπό ένταξη αυτή χώρα πάγωμα της εγκατάστασης πυρηνικών εργοστασίων και εναλλακτικά ενεργειακά σχέδια βασισμένα στην εξοικονόμηση και στις ΑΠΕ.

Πηγή: kathimerini.com