Κενές θέσεις μηχανικών πτητικών μέσων για πρόσληψη στην Αστυνομία

Κενές θέσεις μηχανικών πτητικών μέσων για πρόσληψη στην Αστυνομία

stratos

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από μέρους πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και των μελών που υπηρετούν στην Αστυνομία, για την πλήρωση τριών εξειδικευμένων θέσεων πρώτου διορισμού, στην Ειδικότητα Μηχανικών Πτητικών Μέσων, στη συνδυασμένη θέση Λοχία (Κλίμακα Α8), Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9), Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10) και Αστυνόμου Β΄ (Κλίμακα Α12(ii)).

Ο μισθός των θέσεων είναι Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α9 €22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876, Α10 €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720, Α12(ΙΙ) €32.947,34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727, 45,267, 46.807   (Συνδυασμένες Θέσεις).

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία, προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 1.12.2017, ή στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Αστυνομίας www.police.gov.cy, ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808247 και 22808483.

Πηγή: reporter.cy