Κομισιόν: Ευρέως συμβατό με το Σύμφωνο Σταθερότητας το Προσχέδιο Προϋπολογισμού Κύπρου

Κομισιόν: Ευρέως συμβατό με το Σύμφωνο Σταθερότητας το Προσχέδιο Προϋπολογισμού Κύπρου

Η Κομισιόν κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Κύπρου για το 2018 είναι “ευρέως συμβατό” με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SFG), ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί στην επίσημη παρουσίαση του “Πακέτου της Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο”.

imagew-139

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Κομισιόν (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών -DGECFIN), το προσχέδιο προϋπολογισμού της Κύπρου (μαζί με της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Μάλτας και της Σλοβακίας) “ευρέως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για το 2018 στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης” και σημειώνεται ότι “για αυτές τις χώρες, τα προσχέδια ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάποια απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο στόχο κάθε χώρας (ΜΔΣ) ή την πορεία προσαρμογής προς αυτόν”.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται σε 12 κράτη μέλη για τα οποία θα ακολουθήσει μια “εις βάθος αξιολόγηση” το 2018. Πρόκειται για “τις ίδιες χώρες που έχουν εντοπιστεί με ανισορροπίες στον προηγούμενο γύρο της διαδικασίας των μακροοικονομικών ανισορροπιών”, αναφέρει η Κομισιόν, δηλαδήΚροατία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία. Οι εκθέσεις για τις χώρες αποτελούν μέρος της “Έκθεσης Μηχανισμού Ειδοποίησης”, ενός ολοκληρωμένου εργαλείου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανισορροπιών που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των οικονομιών των κρατών μελών, της ζώνης του ευρώ ή της ΕΕ ως σύνολο, αναφέρει η Κομισιόν.

Για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι τα προσχέδια προϋπολογισμού του Βελγίου, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας δημιουργούν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για το 2018 στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Τα προσχέδια αυτών των κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσουν σε “σημαντική απόκλιση” από τις διαδρομές προσαρμογής προς τον αντίστοιχο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο (ΜΔΣ). Όσον αφορά το Βέλγιο και την Ιταλία, προβλέπεται επίσης η “μη συμμόρφωση με το δείκτη αναφοράς για τη μείωση του χρέους”.

Στην περίπτωση της Ιταλίας, το συνεχιζόμενο υψηλό δημόσιο χρέος αποτελεί “λόγο ανησυχίας”, αναφέρει η Κομισιόν. Σε επιστολή προς τις ιταλικές αρχές, ο αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Μοσκοβισί ενημέρωσαν ότι η Κομισιόν προτίθεται να επανεξετάσει τη συμμόρφωση της Ιταλίας με το δείκτη αναφοράς για τη μείωση του χρέους την άνοιξη του 2018.

Για τη Γαλλία, η οποία θα μπορούσε να υπαχθεί στον προληπτικό βραχίονα του Συμφώνου από το 2018 και μετά, εάν επιτευχθεί έγκαιρη και βιώσιμη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, διαπιστώνεται ότι ο προϋπολογισμός ενέχει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για το 2018 στο πλαίσιο του ΣΣΑ και η οικονομική πρόβλεψη της Κομισιόν του φθινοπώρου του 2017 προβλέπει σημαντική απόκλιση από την απαιτούμενη πορεία προσαρμογής προς τον ΜΔΣ και μη συμμόρφωση με το δείκτη αναφοράς για τη μείωση του χρέους το 2018.

Όσον αφορά την Ισπανία, το προσχέδιο ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με τις απαιτήσεις για το 2018 στο πλαίσιο του ΣΣΑ, δεδομένου ότι το φθινόπωρο του 2017 Οικονομική Πρόβλεψη της Κομισιόν αναφέρει ότι το ονομαστικό έλλειμμα θα είναι κάτω από την τιμή αναφοράς της συνθήκης 3% του ΑΕΠ το 2018, ο στόχος για το έλλειμμα δεν προβλέπεται να επιτευχθεί και υπάρχει σημαντική έλλειψη δημοσιονομικής προσπάθειας σε σύγκριση με το συνιστώμενο επίπεδο.

Η Κομισιόν συνιστά επίσης να κλείσει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (EDP) για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι προβλέψεις επιβεβαιώνουν την έγκαιρη και διαρκή φύση της διόρθωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο του υπερβολικού ελλείμματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016-2017.

Όσον αφορά τη Ρουμανία, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι δεν ελήφθησαν αποτελεσματικές ενέργειες ως απάντηση στη σύσταση του Συμβουλίου του Ιουνίου και προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει μια αναθεωρημένη σύσταση προς τη Ρουμανία για τη διόρθωση της σημαντικής απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο. Τον Ιούνιο του 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση ετήσιας διαρθρωτικής προσαρμογής ύψους 0,5% του ΑΕΠ στη Ρουμανία στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σημαντικής Απόκλισης (SDP). Με βάση τις εξελίξεις και μετά την απουσία αποτελεσματικής δράσης της Ρουμανίας για τη διόρθωση της σημαντικής απόκλισης της, η Κομισιόν προτείνει τώρα μια αναθεωρημένη σύσταση για ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή τουλάχιστον 0,8% του ΑΕΠ το 2018.

Τέλος, για έξι χώρες (Γερμανία, Λιθουανία, Λεττονία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία και Κάτω Χώρες), οι προϋπολογισμοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για το 2018 στο πλαίσιο του ΣΣΑ και δεν δημιουργούν κίνδυνο για παρεκκλίσεις.

Η Κομισιόν καλεί το Συμβούλιο να συζητήσει τη δέσμη μέτρων και να εγκρίνει τις κατευθύνσεις που προσφέρονται σήμερα και προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ