ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ

H ηθοποιός Μαρία Σάββα από την παράσταση “Ο Νικολάκης αστυνόμος Σαϊνης” σε συνέντευξη της στο μουσικό παραγωγό Χαράλαμπο Σάββα.