Οι αμοιβές του Αρχηγού αστυνομίας, δικαστών και Υπουργού – «Χαμηλόμισθος» ο Ιωνάς

Οι αμοιβές του Αρχηγού αστυνομίας, δικαστών και Υπουργού - «Χαμηλόμισθος» ο Ιωνάς

ionas

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ανακοίνωσε ότι έχει δημοσιοποιήσει τους ισχύοντες πίνακες μισθοδοσίας των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων (ανά κλίμακα και βαθμίδα), που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2018.
Σύμφωνα με τη μισθοδοσία κρατικών αξιωματούχων ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όπως και όλοι οι Υπουργοί, λαμβάνει 4.412 ευρώ (καθαρά) το μήνα και ετησίως 56.698,51.
Ο Αρχηγός της Αστυνομίας και ο Διοικητής της ΚΥΠ, λαμβάνουν από 5.581,46 ευρώ μηνιαίως (καθαρά), δηλαδή 71.978,67 ετησίως.
Σε ότι αφορά τις απολαβές της δικαστικής εξουσίας, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και οι δικαστές του Ανωτάτου λαμβάνουν 8.417,27 ευρώ το μήνα (καθαρά), δηλαδή 108.269,03 ετησίως.
Επίσης ο Πρόεδρος του Επαρχιακού δικαστηρίου λαμβάνει 6.840,21 ευρώ το μήνα, δηλαδή 87.724,07 ευρώ ετησίως ενώ οι απολαβές του Προέδρου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Επαρχιακού Δικαστή είναι 5.639,56 ευρώ το μήνα (καθαρά), δηλαδή 73.583,81 ετησίως.
Πηγή: reporter.com