Πρόγραμμα Κατάρτισης από τον Οργανισμό Νεολαίας “TheArtofDiversity”

Πρόγραμμα Κατάρτισης από τον Οργανισμό Νεολαίας “TheArtofDiversity”

 

onek

Πρόγραμμα Κατάρτισης από τον Οργανισμό Νεολαίας “TheArtofDiversity

 

Έχοντας ως μια από τις βασικές του προτεραιότητες την κοινωνική ενσωμάτωση και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε από τις 19 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2017 στη Λευκωσία το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο “TheArtofDiversity”.

 

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Erasmus+ Νεολαία» που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Νεολαίαςκαι στόχο είχε την κατάρτιση ατόμων που δραστηριοποιούνται σε οργανώσεις ή ομάδες νέων με ΑμΕΑστη χρήση μεθόδων μη τυπικής μάθησης.

 

Το πρόγραμμα παρείχε στους συμμετέχοντες πρακτικές μεθόδους για την ενδυνάμωση των ατόμων με ειδικές ικανότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο μιας Ανταλλαγής Νέων του Erasmus+. Οι πλείστες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ήταν εμπνευσμένες από την τέχνη, το θέατρο, τη μουσική και τη φύση.

 

Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για ένα βαθύ αναστοχασμόγια το πώς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις δραστηριότητες αυτές στην ομάδα-στόχο της οργάνωσής τους. Τέλος, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις προτεραιότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει το Πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας.

 

24 Οκτωβρίου 2017