ΠτΔ: Ευγνωμοσύνη για τη διαχρονική στήριξη Γαλλίας

ΠτΔ: Ευγνωμοσύνη για τη διαχρονική στήριξη Γαλλίας

Ιδιαίτερη ικανοποίηση για το εξαίρετο επίπεδο των σχέσεων Κύπρου και Γαλλίας, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Νίκος Αναστασιάδης σε χαιρετισμό στη δεξίωση της Πρεσβείας της Γαλλίας στη Λευκωσία για την επέτειο της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία με την TOTAL στον τομέα των υδρογονανθράκων, στην αμυντική συνεργασία και τη στήριξη της Γαλλίας στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη διαχρονική στήριξη που επιδεικνύει η γαλλική Κυβέρνηση στην προσπάθεια επίτευξης μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εκφρασθείσα επιθυμία, μέσω και της ιδιότητας της ως Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, να συμβάλει ουσιαστικά και εποικοδομητικά στην επίτευξη του στόχου της επίλυσης του Κυπριακού, ειδικότερα σε σχέση με τη διεθνή πτυχή του και τη διασφάλιση και εγγύηση εφαρμογής της λύσης.