Σχεδόν 50 εκατομμύρια τα καθυστερημένα έσοδα των δικαστηρίων από εντάλματα ή λάθη (πίνακες)

Σχεδόν 50 εκατομμύρια τα καθυστερημένα έσοδα των δικαστηρίων από εντάλματα ή λάθη (πίνακες)
pin
Δεκάδες εκατομμύρια είναι τα καθυστερημένα έσοδα των δικαστηρίων σύμφωνα με τα όσα καταγράφει στην ετήσια του έκθεση ο Γενικός Ελεγκτής την οποία επέδωσε το πρωί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, τα δικαστήρια «έχουν να παίρνουν» σχεδόν 50 εκατομμύρια από εντάλματα.

Συγκεκριμένα:

*Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού: Η διαφορά ύψους €63.099 που παρουσιάζεται στο υπόλοιπο 31.12.2016 σε σχέση με την Δημοσιονομική Έκθεση 2016 οφείλεται σε διορθώσεις που προέκυψαν μετά από λάθη που αφορούν σε απέραστα εντάλματα ή αριθμητικά λάθη.

*Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας:  Η διαφορά ύψους €820.220 που παρουσιάζεται στο υπόλοιπο 31.12.2016 σε σχέση με την Δημοσιονομική Έκθεση 2016 οφείλεται σε διορθώσεις που προέκυψαν μετά από λάθη που αφορούν σε απέραστα εντάλματα ή αριθμητικά λάθη.

*Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου: Η διαφορά ύψους €594.060 που παρουσιάζεται στο υπόλοιπο 31.12.2015 σε σχέση με την Δημοσιονομική Έκθεση 2015 οφείλεται σε διορθώσεις που προέκυψαν μετά από λάθη που αφορούν σε απέραστα εντάλματα ή αριθμητικά λάθη.

*Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου: Η διαφορά ύψους €335.411 που παρουσιάζεται στο υπόλοιπο 31.12.2016 σε σχέση με την Δημοσιονομική Έκθεση 2016 οφείλεται σε διορθώσεις που προέκυψαν μετά από λάθη που αφορούν σε απέραστα εντάλματα ή αριθμητικά λάθη.

Νομική Υπηρεσία: Αφορά μόνο σε επιδικασθέντα έξοδα εισπρακτέα από δημόσιους υπαλλήλους επειδή για τους ιδιώτες δεν ετοιμάζεται κατάσταση.
Η διαφορά €2.571 που παρουσιάζεται στο υπόλοιπο 31.12.2015 σε σύγκριση με τη Δημοσιονομική Έκθεση για το 2015 αφορά στην εκ παραδρομής  μη συμπερίληψη καθυστερημένων εσόδων για το 2015.

Σε ότι αφορά τα καθυστερημένα έσοδα της αστυνομίας οι αριθμοί έχουν ως εξής: