Στα δικαστήρια πενταμελής οικογένεια για… καθυστέρηση σε πτήση της Helios 12 χρόνια πριν

Στα δικαστήρια πενταμελής οικογένεια για… καθυστέρηση σε πτήση της Helios 12 χρόνια πριν
ilios
Στα δικαστήρια πενταμελής οικογένεια για… καθυστέρηση της πτήσης τους στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα γεγονότα που καταγράφονται στην απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου, ζεύγος στις 25.4.2005 σύναψε συμφωνία με ταξιδιωτικό γραφείο στην Λευκωσία για σκοπούς πραγματοποίησης εκδρομής στην Ελλάδα, το Πάσχα του 2005, με τα τρία παιδιά τους.
Τρεις ημέρες αργότερα, όταν η πενταμελής οικογένεια μετέβη στο αεροδρόμιο Λάρνακας για να αναχωρήσουν στην Ελλάδα, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση 6.5 ωρών στην πραγματοποίηση της πτήσης και αντί να αναχωρήσουν στις 20.30 το βράδυ, αναχώρησαν  στις 03.00 τα ξημερώματα.
Το ζεύγος θεώρησε ότι έγινε παράβαση της συμφωνίας από την ταξιδιωτική εταιρεία και αναχώρησαν από το αεροδρόμιο μη συμμετέχοντες στην εκδρομή που τελικά πραγματοποιήθηκε με την πρωινή πτήση της 29.4.2005.
Ωστόσο, το ταξιδιωτικό γραφείο αποζημίωσε πλήρως την οικογένεια, η οποία έλαβε επιταγή για ποσό Λ.Κ.565, που αντιπροσώπευε την απαίτηση τους για αποζημιώσεις για τη ματαίωση της συμφωνηθείσας υπηρεσίας ταξιδίου.
Μάχη στα δικαστήρια
Στην πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου, αναφέρθηκε ότι ακολούθησε και δεύτερη συμφωνία ότι η οικογένεια θα λάμβανε επίσης δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα, τα οποία ωστόσο δεν παρέλαβαν, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν με αγωγή.
Στην απόφαση του το δικαστήριο, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι ο χρόνος αναχώρησης του αεροσκάφους στις 28.4.2005 δεν αποτελούσε ουσιώδη όρο της συμφωνίας ενώ με την αποχώρηση της οικογένειας από το αεροδρόμιο και τη μη αποδοχή τους να ταξιδέψουν με την πτήση της 03.00 της 29.4.2005, παραιτήθηκαν των δικαιωμάτων τους.
Στο πρωτόδικο δικαστήριο, έχασε την δικαστική μάχη η οικογένεια ενώ στη συνέχεια εφεσίβαλε την απόφαση στο Ανώτατο δικαστήριο.
Ωστόσο, και το Ανώτατο έκρινε ότι η οικογένεια αποζημιώθηκε από το ταξιδιωτικό γραφείο ενώ κατατέθηκε ως τεκμήριο δήλωση του συζύγου ότι αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας για το ποσό των Λ.Κ.565.- και παραλαμβάνει τη σχετική επιταγή δηλώνοντας ότι αφού παραλάβει και τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια δεν έχει άλλη απαίτηση από την εταιρεία.
Στην  προσφορά της εταιρείας, αναγράφονται και τα εξής:  «Είμαστε σε επαφή με την αεροπορική εταιρεία Helios Airways και σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα, αυτά θα σας δοθούν μέσω του γραφείου μας σύντομα».
Η απόφαση  
«Η μή τήρηση του δεύτερου όρου της δεύτερης συμφωνίας θεωρήθηκε από το πρωτόδικο δικαστήριο ότι παρείχε δικαίωμα στους εφεσείοντες (οικογένεια)  να εγείρουν την παρούσα αγωγή για αθέτηση της αρχικής συμφωνίας.   Είναι όμως θεμελιωμένο ότι όταν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν να αντικαταστήσουν ή να τροποποιήσουν μια σύμβαση, ή όπου το ένα μέρος απαλλάσσει ολικά ή μερικά το άλλο συμβαλλόμενο  μέρος από την υποχρέωση του για πλήρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η νέα διευθέτηση είναι έγκυρη και ουσιαστικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων περιέχονται πλέον στη νέα διευθέτηση» ανέφερε στην απόφαση του το Ανώτατο δικαστήριο.
«Στην προκείμενη περίπτωση θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη δεύτερη συμφωνία, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη εφόσον αποτελεί μη προσβαλλόμενο εύρημα του πρωτόδικου δικαστηρίου, επενεργεί ως απαλλαγή των συμβαλλομένων από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της πρώτης συμφωνίας μεταξύ τους, και δημιουργεί νέα έγκυρα δικαιώματα και υποχρεώσεις.  Εφόσον η αγωγή των εναγόντων-εφεσειόντων βασίζεται στην αθέτηση της αρχικής συμφωνίας είναι προφανές ότι είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.  Κατά την κρίση μας το οποιοδήποτε έγκυρο αγώγιμο δικαίωμα των εναγόντων-εφεσειόντων θα έπρεπε να βασιστεί στη δεύτερη συμφωνία με την οποία διευθετήθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων που απέρρεαν από την πρώτη συμφωνία.»
Η έφεση της οικογένειας απορρίφθηκε .
Πηγή: reporter.com.cy