Στα τελικά στάδια διαμόρφωσης Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας των βουλευτών

Στα τελικά στάδια διαμόρφωσης Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας των βουλευτών

Μέχρι το 2023 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το νέο κτίριο που θα στεγάζει τη Βουλή και το οποίο θα ανεγερθεί στο χώρο που έχει ήδη απαλλοτριωθεί, παραπλεύρως της παλαιάς ΠΑΣΥΔΥ, όπως ανέφερε η Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων Βασιλική Αναστασιάδη, η οποία παρουσίασε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2018.

cache_846x3000_Analog_medium_266777_312375_6112017

Η κ. Αναστασιάδη είπε πως ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει κονδύλι ύψους €8,5 εκ, το οποίο προορίζεται για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του νέου κτιρίου.

«Είναι καθολικά αποδεκτό ότι επήλθε ο χρόνος η Βουλή των Αντιπροσώπων να αποκτήσει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αξιοπρεπές κτίριο για τις ανάγκες της», σημείωσε η Γενική Διευθύντρια.

Όπως ανέφερε, μετά από την αξιολόγηση των προσφερόμενων λύσεων κατέληξαν στην επιλογή της ανέγερσης του νέου κτιρίου της Βουλής στο χώρο που απαλλοτριώθηκε παλαιότερα, παραπλεύρως της παλαιάς ΠΑΣΥΔΥ.

Για το σκοπό αυτό, πρόσθεσε, είχε διεξαχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός το 1994 και το πρώτο βραβείο δόθηκε στην ομάδα μελέτης του αρχιτεκτονικού γραφείου Δ. Κυθρεώτης και Συνεργάτες. Τα εν λόγω σχέδια είχαν αναθεωρηθεί το 2009 όταν επίκειτο η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, συμπλήρωσε.

«Ωστόσο, ούτε σε εκείνη τη φάση προχώρησε το έργο. Τώρα, υπό τις περιστάσεις, κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή», είπε η κ. Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια, το έργο θα διεκπεραιωθεί με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και Δωδεκαετή Συντήρηση και το συνολικό κόστος του έργου προϋπολογίζεται στα €72 εκ πλέον ΦΠΑ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2023.

Αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου
Με δεδομένα τα πιο πάνω, το κτιριολογικό πρόγραμμα αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιρίου της Βουλής αναπροσαρμόζεται ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες για δημιουργία νέων γραφειακών και αποθηκευτικών χώρων δαπάνης ύψους €600,000, οι οποίοι κρίνονται απολύτως αναγκαίοι για την άμβλυνση της στενότητας των υφιστάμενων χώρων, ανέφερε η κ. Αναστασιάδη.

Ως αποτέλεσμα, είπε, δεν θα εκτελεσθεί η ανέγερση του πρόσθετου ορόφου που είχε αποφασισθεί σε προηγούμενο στάδιο.

Πρόσθεσε ότι καταβάλλεται προσπάθεια για προκήρυξη προσφορών πριν το τέλος του τρέχοντος έτους και η αποπεράτωση αυτού πριν το τέλος του 2018.  Είπε ακόμα ότι έχει καταθέσει πρόταση για μετατροπή του δρόμου μπροστά από τη Βουλή σε πεζόδρομο.

Αξιοποίηση τουρκοκυπριακού τεμαχίου
Σύμφωνα με την κ. Αναστασιάδη, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει εκμισθώσει το τουρκοκυπριακό ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Ομήρου 38, με στόχο να αναπαλαιωθεί και να αξιοποιηθεί.

Καταβάλλεται, ανέφερε, προσπάθεια από τον Πρόεδρο της Βουλής για εξασφάλιση κονδυλίου από την Ε.Ε. για χρηματοδότηση της συντήρησης και αναπαλαίωσης του εν λόγω κτιρίου.

Στόχος, είπε, είναι να λειτουργήσει σαν «Σπίτι του Πολίτη» για πολλαπλή χρήση, όπου οι πολίτες θα ενημερώνονται για το κοινοβουλευτικό έργο, για θεσμικές νομοθεσίες, ενώ θα πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις με επίκεντρο τον πολίτη.

Οικονομική και διοικητική αυτονόμηση της Βουλής
Η Γενική Διευθύντρια της Βουλής επανέφερε το θέμα της αυτονόμησης της Βουλής τουλάχιστον σε σχέση με τον προϋπολογισμό της σε πρώτη φάση.

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της Βουλής παρουσίασε σχετική πρόταση νόμου στη Σύσκεψη των αρχηγών και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, όπου υπήρξε μια γενικότερη συναίνεση επί του θέματος.

Υπογράμμισε δε ότι η οικονομική αυτονόμηση της Βουλής δεν μεταφράζεται σε οικονομικές σπατάλες ή ασυδοσία.

Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας των βουλευτών
Όσον αφορά θεσμικά ζητήματα και εγγενείς αδυναμίες που διαπιστώνονται σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του σώματος, η κ. Αναστασιάδη είπε ότι βρίσκονται με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής σε εξέλιξη διαδικασίες τροποποίησης του Κανονισμού λειτουργίας της Βουλής τόσο όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές Επιτροπές όσο και την Ολομέλεια του Σώματος, ώστε να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες συζήτησης και ψήφισης των σχεδίων νόμου με απώτερο, όπως είπε, στόχο την παραγωγή άρτια μελετημένου και διαμορφωμένου νομοθετικού έργου.

Σημείωσε, τέλος, ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία και στα τελικά στάδια διαμόρφωσης ο Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας των μελών της Βουλής, ο οποίος θα διέλθει τα απαραίτητα στάδια συζήτησης με στόχο να εγκριθεί και να τεθεί σε εφαρμογή με Απόφαση του Σώματος και αναμένεται να καλύψει πλείστες όσες πτυχές του κοινοβουλευτικού βίου.

Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 
ο προϋπολογισμός σε σχέση με πέρσι
Ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2018 δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από τον φετινό προϋπολογισμό, είπε η Γενική Διευθύντρια.

Συγκεκριμένα, προβλέπει συνολικές δαπάνες €34.202.122 έναντι €25.812.356 το 2017 και παρουσιάζει διαφορά ύψους €8.500.000 που αφορά την πρόνοια για το νέο κτίριο της Βουλής.

Από το σύνολο των προϋπολογισθεισών δαπανών, οι κυριότερες πρόνοιες αφορούν:

α. ποσό €5.026.878 για τις βουλευτικές αποζημιώσεις και τα επιδόματα των βουλευτών
β. ποσό €5.487.789 για τους μισθούς του προσωπικού
γ. ποσό €921.651 για λειτουργικές δαπάνες
δ. ποσό €10.426.451 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων

 

reporter cy