Στο στόχαστρο στελέχη του Υπ. Υγείας – Διαρροές, εξαναγκασμοί και στημένοι διαγωνισμοί

Στο στόχαστρο στελέχη του Υπ. Υγείας – Διαρροές, εξαναγκασμοί και στημένοι διαγωνισμοί
Νέες αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών προς συγκεκριμένο προσφοροδότη γιατρό, ο οποίος φαίνεται να είχε εκ των έσω ενημέρωση σχετικά με διαγωνισμό και για το οποίο διέταξε ποινική έρευνα ο Γενικός Εισαγγελέας μετά από έκθεση «φωτιά» του Γενικού Ελεγκτή.
 cache_846x3000_Analog_medium_239300_118180_2682017
Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης απέστειλε χθες στον Υπουργό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη με την οποία εισηγείται τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον διαγωνισμό σχετικά με αγορά 175 καρδιολογικών επεμβάσεων για έξι μήνες από τον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου.
Επίσης ο Γενικός Ελεγκτής στην επιστολή του ζητά έρευνα από επιτροπή ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανάγκες ενώ «για ενδεχόμενη διόγκωση των αναγκών, εξαναγκασμό σε συναίνεση και διασπάθιση δημόσιου χρήματος». Επίσης εγείρει ερωτήματα ως προς τις διαρροές πληροφοριών για τον διαγωνισμό σε προσφοροδότη ή ακόμη και προσυνεννόησης.
Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη, υποχρεώθηκε να ακυρώσει τον εν λόγω διαγωνισμό στις 14/7/2017, μετά από υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ότι όροι του (διαγωνισμού) «φωτογράφιζαν» συγκεκριμένο προσφοροδότη, που είναι το ίδιο πρόσωπο στο οποίο διέρρευσαν οι εμπιστευτικές πληροφορίες. Πρόκειται, για γνωστό καρδιοχειρουργό που εργάζεται στην Ελλάδα και ο οποίος συνεργάστηκε στο παρελθόν με το υπουργείο Υγείας, παρέχοντας παρόμοιας φύσης υπηρεσίες κατόπιν μετάκλησης του από την Αθήνα και ο οποίος φαίνεται να έχει σχέση με υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Υγείας.
Η ακύρωση του διαγωνισμού στάθηκε η αιτία για να αποκαλυφθούν οι σχέσεις υψηλόβαθμου στελέχους του υπουργείου Υγείας με τον εν λόγω προσφοροδότη – καρδιοχειρουργός που εργάζεται στην Ελλάδα.

Η διαρροή πληροφοριών περιήλθε σε γνώση του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη όταν ο εν λόγω καρδιοχειρουργός παραπονέθηκε σε πρόσωπο που είναι στενός συγγενής διευθυντικού στελέχους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε εξαιτίας του και συγκεκριμένα, λόγω των σχολίων που προέβη ότι ο διαγωνισμός «φωτογραφίζει» τον ίδιο.

Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φιλελεύθερος», όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μετέφερε το παράπονο του καρδιοχειρουργού στο διευθυντικό στέλεχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ηγέρθησαν υποψίες για τη διαρροή πληροφοριών για τον εν λόγω διαγωνισμό για δυο, κυρίως, λόγους: Πρώτον, μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν γνώριζε ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε.

Δεύτερον, την επιστολή με τις παρατηρήσεις για τους όρους του διαγωνισμού την υπέγραφε άλλος λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και το εν λόγω διευθυντικό στέλεχος είχε τηλεφωνική επικοινωνία επί του θέματος με μόνο ένα πρόσωπο στο υπουργείο Υγείας, το οποίο φαίνεται, να βρίσκεται πίσω από τη διαρροή, διότι, είναι το μόνο πρόσωπο που γνώριζε για τις ενστάσεις στις οποίες προέβη σε ό,τι αφορά τους όρους του διαγωνισμού.

Όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος», ο συγκεκριμένος γιατρός που ήταν σίγουρος ότι θα κερδίσει το διαγωνισμό, είχε πληροφόρηση πέραν της τυπικής που προβλέπει η διαδικασία με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Για παράδειγμα, γνώριζε ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε κατόπιν παρέμβασης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, η πληροφόρηση που είχε εκ των έσω ήταν τόσο λεπτομερής που γνώριζε και τον λειτουργό που είχε εμπλοκή στην υπόθεση, παρόλο που το όνομα του δεν αναγραφόταν στην αλληλογραφία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με το υπουργείο Υγείας, διότι απουσίαζε με άδεια.

reporter cy