Τις τελευταίες εξελίξεις στο Συνεργατισμό συζητούν οι Επι. Οικονομικών και Ελέγχου

Τις τελευταίες εξελίξεις στο Συνεργατισμό συζητούν οι Επι. Οικονομικών και Ελέγχου

Η προσέλκυση επενδυτών είχε ξεκινήσει στις 19 Μαρτίου με το άνοιγμα εικονικού δωματίου δεδομένων (data room)

da

Τις τελευταίες εξελίξεις στο Συνεργατισμό συζητούν την Πέμπτη σε κοινή συνεδρία οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Ελέγχου, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη.

Στη συνεδρία, η οποία θα αρχίσει στις 9.00 το πρωί, κλήθηκαν επίσης να συμμετάσχουν ο Γενικός Ελεγκτής, ο Προϊστάμενος της Μονάδας για την Διαχείριση της Συμμετοχής της Κυβέρνησης στο Συνεργατισμό, εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ο τέως Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και ο τέως και ο πρώην Πρόεδρος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η συνεδρία αποτελεί συνέχεια της συνεδρίας στις 29 Μαρτίου, η οποία ύστερα από διαδικαστική συζήτηση των μελών των δύο Επιτροπών αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του θέματος καθώς συνέπιπτε με την ολοκλήρωση την ίδια ημέρα της πρώτης φάσης της διαδικασίας για την προσέλκυση επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η προσέλκυση επενδυτών είχε ξεκινήσει στις 19 Μαρτίου με το άνοιγμα εικονικού δωματίου δεδομένων (data room), το οποίο περιλαμβάνει γύρω στις 65.000 σελίδες με οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για την ΣKT.

Στις 29 Μαρτίου, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι η Citigroup Global Markets Limited, ενεργώντας ως ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός της σύμβουλος, έχει λάβει σημαντικό αριθμό αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την πρόσκληση της Τράπεζας για εκδήλωση ενδιαφέροντος ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2018.

Ανέφερε ότι οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν κατατεθεί τόσο από διεθνείς οντότητες όσο και από οντότητες με έδρα την Κύπρο, οι οποίες εκπροσωπούν στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς επενδυτές και σημείωνε ότι οι πιθανοί επενδυτές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον τόσο για μια επένδυση ελέγχου σε ολόκληρη την τραπεζική οντότητα, όσο και για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και δικτύου της Τράπεζας, μέσω της ομαλούς μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων.

Η ΣΚΤ ανέφερε επίσης ότι μετά από λεπτομερή έλεγχο και λήψη των σχετικών εγγράφων, οι επιλεγόμενοι δυνητικοί επενδυτές θα έχουν, πλέον, πρόσβαση σε περαιτέρω οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα σε σχέση με την Τράπεζα.

Πηγή: kathimerini.com.cy