Τράπεζα Κύπρου: Tερματίζεται μία παρουσία 63 χρόνων στο Λονδίνο

Τράπεζα Κύπρου: Tερματίζεται μία παρουσία 63 χρόνων στο Λονδίνο

Τέλος σε μια ιστορία δεκαετιών βάζει η ανακοίνωση της πώλησης από την Τράπεζα Κύπρου της θυγατρικής της στη Βρετανία. Για την ίδια την Τράπεζα τερματίζεται μία παρουσία 63 χρόνων στο Λονδίνο, ενώ γενικότερα κλείνει ο κύκλος εκπροσώπησης των κυπριακών τραπεζών στο εξωτερικό.

Πρόκειται για μια κίνηση που ξεκίνησε το 2013 με την πώληση των θυγατρικών της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής και της Ελληνικής στην Ελλάδα, και σειρά πήραν όλες οι αγορές στο εξωτερικό όπου είχαν παρουσία τα πιστωτικά ιδρύματα. Για την ιστορία σημειώνεται ότι το 1955 η Τράπεζα Κύπρου άνοιξε το πρώτο υποκατάστημα στο Λονδίνο για να εξυπηρετήσει την κυπριακή κοινότητα.

Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2018 και υπόκειται σε έγκριση από τις εποπτικές Αρχές του συγκροτήματος και της BOC UK. Το τίμημα πώλησης ύψους £103 εκατ. (περίπου €117 εκατ.) υπόκειται σε συνήθεις αναπροσαρμογές με την ολοκλήρωση της πώλησης.