Βελτιώθηκε ο δείκτης κινδύνου φτώχειας το 2016

Βελτιώθηκε ο δείκτης κινδύνου φτώχειας το 2016

ft

Βελτίωση παρουσιάζει ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2016 στο (27,7%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος (28,9%), σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, την Παρασκευή.

«Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2016, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2015, 27,7% του πληθυσμού ή 233.942 άτομα βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της υπηρεσίας που μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το 27,7% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας», προστίθεται.
Ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν στο 28,9%.

Η βελτίωση, αναφέρεται, «αντικατοπτρίζεται τόσο στα ποσοστά των αντρών όσο και των γυναικών, 26,6% και 28,7% αντίστοιχα, διατηρώντας όμως διαχρονικά τις γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αντρών».

Την ίδια ώρα το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημά του «βρισκόταν κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας, παρουσίασε μια οριακή μείωση, φτάνοντας στο 16,1% σε σχέση με 16,2% που ήταν το 2015, το οποίο ήταν και το ψηλότερο ποσοστό που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας το 2016 ήταν στα €8.412 για νοικοκυριά ενός ατόμου, σε σχέση με €8.276 το 2015 και στα €17.665 για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά, σε σχέση με €17.380 το 2015.
Αναφέρεται επίσης ότι «το ποσοστό του πληθυσμού με σοβαρή υλική στέρηση, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν μπορούσε για παράδειγμα να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνεια του, να έχει το χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση, να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη, μειώθηκε το 2016 στο 13,6% σε σχέση με 15,4% που είχε φτάσει το 2015».

Προστίθεται ότι το ποσοστό του πληθυσμού στις ηλικίες 0-59 ετών, το οποίο ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας, δηλαδή οι ενήλικες στο νοικοκυριό εργάστηκαν κατά την περασμένη χρονιά λιγότερο από 20% της συνολικής τους δυνατότητας, παρουσιάζει επίσης μια οριακή μείωση το 2016 μετά από μια συνεχή άνοδο τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στο 10,6% σε σχέση με 10,9% που είχε φτάσει το 2015.

Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2016, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2015, ήταν €29.942, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς που ήταν €29.959.

Η οικονομική ανισότητα διευκρινίζεται, εκφράζεται κυρίως με το δείκτη κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια (S80/S20) και το δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, συντελεστή Gini.

«Το 2016 οι δύο συντελεστές οικονομικής ανισότητας, με περίοδο αναφοράς το 2015, παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποδηλώνοντας βελτίωση στην κατανομή του εισοδήματος των νοικοκυριών», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο δείκτης S80/S20, ο οποίος εξετάζει το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, παρουσιάζει βελτίωση φτάνοντας το 2016 στο 4,9.

Δηλαδή, όπως επεξηγείται, «το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,9 φορές ψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, σε σχέση με 5,2 που ήταν το 2015».

Επίσης, ο συντελεστής Gini, ο οποίος υπολογίστηκε στο 32,1%, μειώθηκε σε σχέση με το 2015 ο οποίος είχε φτάσει στο 33,6%.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε το 2016 με οικονομικό έτος αναφοράς το 2015, κάλυψε δείγμα 4.178 νοικοκυριών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, αγροτικές και αστικές περιοχές.

Πηγή: reporter.com.cy