Αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες

Αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες

Ο καρκίνος συνδέεται με πάνω από το ήμισυ των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην EE. Οι ευρωβουλευτές συζητούν νέους κανόνες για τη μείωση των καρκινογόνων ουσιών στην εργασία.

Το 2017, οι ευρωβουλευτές έθεσαν όρια έκθεσης σε 11 επιπλέον καρκινογόνες ουσίες κατά την πρώτη επανεξέταση της οδηγίας του 2004 που στοχεύει στον περιορισμό των βλαβερών ουσιών στον χώρο εργασίας.

Στις 10 Δεκεμβρίου συζητούν ακόμα αυστηρότερους κανόνες για την εξάλειψη και περεταίρω μείωση των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο εργασίας. Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί την επόμενη μέρα.

Καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες
  • Χημικοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή γενετικές μεταλλάξεις

Η νέα νομοθεσία προβλέπει οριακές τιμές έκθεσης σε οχτώ επιπλέον καρκινογόνες ουσίες, είτε κατά τον χειρισμό είτε κατά την εισπνοή τους. Οι ουσίες αυτές περιλαμβάνουν αναθυμιάσεις πετρελαίου ντίζελ και χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων. Προβλέπει επίσης τον καθορισμό δερματικών ενδείξεων οι οποίες προειδοποιούν έναντι των πιθανών επιπτώσεων σε σχέση με τη διείσδυση των συγκεκριμένων ουσιών μέσω του δέρματος.

«Το σημαντικότερο για μένα είναι να υπάρχει μια συνεχόμενη επανεξέταση των ρίσκων, επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε τιμή στην υγεία των εργαζομένων μας», δηλώνει ο Βέλγος ευρωβουλευτής Κλοντ Ρολέν.

Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν ήδη τη τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασίας της υγείας των εργαζομένων μέσω του καθορισμού ορίων έκθεσης σε ακόμα πέντε καρκινογόνες ουσίες.

Ο καρκίνος στον χώρο εργασίας

Ο καρκίνος συνιστά την πρώτη αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εργασία την ΕΕ. Κάθε χρόνο, το 53% των θανάτων μπορεί να συνδεθεί με καρκίνο, το 28% με ασθένειες του κυκλοφορικού και το 6% με αναπνευστικές νόσους. Στους συνηθέστερους τύπους καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία περιλαμβάνονται ο καρκίνος των πνευμόνων, το μεσοθηλίωμα (που προκαλείται από την έκθεση σε σωματίδια αμιάντου) και ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας στους δέκα θανάτους από καρκίνο των πνευμόνων συνδέεται στενά με την ύπαρξη κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Οι κλάδοι που πλήττονται ιδιαίτερα είναι ο οικοδομικός τομέας, ο κλάδος παραγωγής χημικών προϊόντων, τροφίμων και υφασμάτων, οι αυτοβιομηχανίες, οι βιομηχανίες επίπλων και ξυλείας αλλά και ο κλάδος της υγείας.

100.000Οι ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν μέσα στα επόμενα 50 χρόνια εάν εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες