ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ONEK

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ONEK

to

Erasmus+: Youth on Tour

 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου πραγματοποιεί περιοδεία ενημέρωσης για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Erasmus+: Νεολαία. Οι ευκαιρίες αυτές αφορούν νέους 13-30 ετών, άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με νέους, οργανωμένα σύνολα, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως Δήμους, Κοινότητες, Σχολεία, Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιδρύματα, Σωματεία και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.

 

Το Erasmus+: Νεολαία χρηματοδοτεί σχέδια για ανταλλαγές νέων, για εθελοντική εργασία στην Κύπρο και το εξωτερικό, για κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά με τους νέους, για συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και για τον σχηματισμό συμπράξεων ανάμεσα σε φορείς από διάφορους τομείς της οικονομίας.

 

Το Erasmus+: Youth on Tour είναι μια περιοδεία, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις σταθμούς στα Κέντρα Πληροφόρησης του ΟΝΕΚ σε Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Σωτήρα, όπου και θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις του προγράμματος και των πιο πάνω ευκαιριών, σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

 

  • Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Πάφου, Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, 18:00 – 20:00
  • Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας, Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, 18:00 – 20:00
  • Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λεμεσού, Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, 18:00 – 20:00
  • Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Σωτήρας, Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, 18:00 – 20:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος στο www.erasmusplus.cy και τη σελίδα του αντίστοιχου Facebook Event στο https://www.facebook.com/events/423210104805423