Αντιμετώπιση της μετανάστευσης

Αντιμετώπιση της μετανάστευσης

 θα βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Μετανάστευση
Μετανάστευση.

Όσο η Ευρώπη συνεχίζει να δέχεται μεταναστευτικά κύματα, η ΕΕ προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της ασφάλειας των εξωτερικών της συνόρων και της προστασίας όσων χρειάζονται άσυλο. Το Κοινοβούλιο ζητά μια λύση που θα βασίζεται στην ίση κατανομή των προσφύγων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και στην απασχόληση.