Ενιαία ψηφιακή πύλη: 1 πλατφόρμα για όλες τις ηλεκτρονικές πληροφορίες και διαδικασίες

Ενιαία ψηφιακή πύλη: 1 πλατφόρμα για όλες τις ηλεκτρονικές πληροφορίες και διαδικασίες

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταλαμβάνουν πολύ από τον χρόνο μας και όταν συμπεριλαμβάνεται μια ξένη χώρα η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Η ‘Ενιαία Ψηφιακή Πύλη’, που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές στις 13 Σεπτεμβρίου , στοχεύει την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας «Η Ευρώπη σου» και θα περιλαμβάνει κοινή διεπαφή χρήστη ενσωματωμένη στην υφιστάμενη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου». Θα παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα όπως πιστοποιητικά γεννήσεως, αιτήσεις συντάξεων, άδειες εργασίας, ευρωπαϊκή κάρτα υγείας, δάνεια σπουδών, αιτήσεις για επιχορηγήσεις και αναγνώριση διπλωμάτων. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για έγγραφα σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό.

«Οι κανόνες διευκολύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τη γραφειοκρατία ψηφιακά μέσω μιας και μόνο πλατφόρμας. Η ενιαία ψηφιακή πύλη παρέχει δημόσιες υπηρεσίες εύκολα, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο χρήστης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», λέει η εισηγήτρια της έκθεσης του ΕΚ Marlene Mizzi (Σοσιαλιστές, Μάλτα).

Τα κράτη μέλη με τη σειρά τους θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους ώστε να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτό το νέο σύστημα.

Η λειτουργία της πύλης θα υποστηρίζεται από τεχνικά εργαλεία που θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές διοικήσεις.