Ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής το πόρισμα για το Συνεργατισμό

Ενώπιον της  Ερευνητικής Επιτροπής  το πόρισμα για το Συνεργατισμό

Το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για το Συνεργατισμό υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D) στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιούνκερ και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Γκουαλτιέρι, για ενημέρωση και δικές τους ενέργειες.

 

Στη συνοδευτική του επιστολή, ο κ. Μαυρίδης τόνισε τη σημαντικότητα των συμπερασμάτων του πορίσματος και την ανάγκη για απονομή δικαιοσύνης και ανάληψη ευθυνών. Υπογράμμισε επίσης ότι η διορισθείσα Ερευνητική Επιτροπή καταλήγει στο πόρισμα της ότι ο κύριος λόγος που ο Συνεργατισμός οδηγήθηκε σε τελική κατάρρευση ήταν η κακή διαχείριση μετά το 2013 με καίριες ευθύνες στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Γεωργιάδη.

Σημείωσε επίσης ότι στο πόρισμα γίνεται ειδική αναφορά στο ρόλο των Ευρωπαϊκών θεσμών στην όλη διαδικασία καθώς και στις αποφάσεις που έλαβαν, βασιζόμενοι στην πληροφόρηση και στοιχεία που ελάμβαναν από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Μαυρίδης ανάφερε χαρακτηριστικά:

«Η κατάρρευση του Συνεργατισμού είναι γεγονός και δεν αναστρέφεται. Γεγονός είναι επίσης ότι για την κατάρρευση έχουν αποδοθεί, μέσω του σχετικού πορίσματος, συγκεκριμένες ευθύνες και επιρρίπτεται η κατ’ ελάχιστον ευθύνη για κακοδιαχείριση σε συγκεκριμένα πρόσωπα με επίκεντρο τον Υπουργό Οικονομικών και τις επιλογές του εντός του Συνεργατισμού.

Τίθενται επίσης σοβαρά ερωτήματα ως προς το επίπεδο των ενεργειών, της διαχείρισης και της ενημέρωσης των θεσμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Αρχών, γεγονός που προφανώς συνέβαλε ώστε να οδηγηθεί ο Συνεργατισμός στην κατάρρευσή του, χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Η άρνηση ανάληψης ευθυνών από τους υπεύθυνους, πλήττει την απόδοση δικαιοσύνης καθώς και την ίδια τη δημοκρατία, αλλά πλήττει επίσης και την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της πολιτείας».