Ερευνητική: Ανοίγει ο ασκός της… Αλταμίρα

Ερευνητική: Ανοίγει ο ασκός της… Αλταμίρα
Στα χέρια της Ερευνητικής Επιτροπής η επίμαχη συμφωνία με την ισπανική εταιρεία για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων ύψους €7,5 δις της πρώην Συνεργατικής Τράπεζας, η οποία πυροδότησε εκρήξεις από τη μειοψηφία της Επιτροπείας και μπαράζ καταγγελιών.
Τα έγγραφα που αφορούν τη συμφωνία παραδόθηκαν στα τρία μέλη της Επιτροπής, που ξεκίνησαν ήδη το ξεσκόνισμα, σημείο προς σημείο.
Χείρα βοηθείας και από Γιωρκάτζη στην Ερευνητική για έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αύριο, οι συνεδρίες συνεχίζονται με τηλεδιασκέψεις στελεχών της City Group, η οποία παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Τράπεζα και Υπουργείο Οικονομικών.