Κ. Μαυρίδης: Ανάγκη πανευρωπαϊκής πολιτικής για τα πρόωρα νεογνά

Κ. Μαυρίδης: Ανάγκη πανευρωπαϊκής πολιτικής για τα πρόωρα νεογνά

Με την ευκαιρία συνεδρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω από το ιταλικό μοντέλο νομοθεσίας, που διέπει τους απαιτούμενους ιατρικούς ελέγχους για νεογέννητα βρέφη, που έγινε με στόχο την ενημέρωση των Ευρωβουλευτών στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D) με γραπτή του παρέμβασή του έθεσε το θέμα των πρόωρων τοκετών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Μαυρίδης ζητά από την Ευρ. Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για την θέσπιση ενιαίων κατευθυντηρίων οδηγιών, με τις οποίες να διασφαλίζεται νομοθετικά η παροχή́ κατάλληλης φροντίδας σε όλες τις εγκύους, όλα τα νεογνά́ και όλα τα πρόωρα βρέφη στην ΕΕ.

 

Στην Κύπρο, ένα στα δέκα νεογνά γεννιέται πρόωρα, ποσοστό που μας κατατάσσει στα ψηλότερα επίπεδα από τα κράτη της ΕΕ και όπως σημειώνει ο κ. Μαυρίδης «οι αριθμοί του πρόωρου τοκετού (500.000 στην ΕΕ) και η σημαντική απόκλιση ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ, αποκαλύπτουν την ανάγκη για πανευρωπαϊκή πολιτική με ανάλογη οικονομική στήριξη των εμπλεκομένων φορέων. Επιπλέον, επιβάλλεται σωστή ενημέρωση των γονιών και ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στις πολλαπλές συνέπειές του θέματος στον οικογενειακό και κοινωνικό ιστό.» Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής τονίζει επίσης «τις πολλαπλές επιπτώσεις και την ανάγκη για πρόληψη, θεραπεία και φροντίδα των πρόωρων βρεφών με σκοπό πρωτίστως τη διάσωσή τους μέσω ενός πανευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου» και ζητά από την ΕΕ να προωθήσει συγκεκριμένες επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για επίλυση των ιατρικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των οικογενειών με πρόωρα νεογνά́ και στην ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας με απώτερο σκοπό την μείωση των πρόωρων τοκετών στην ΕΕ, όπως συστήνει και η «Θερμοκοιτίδα Αγάπης».

 

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο κ. Μαυρίδης επεσήμανε ότι σε μια κοινωνία όπως στην Κύπρο με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, κάθε μέτρο που συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού έχει πολλαπλά ευεργετικά οφέλη και αφιέρωσε την παρέμβασή του στα δίδυμα πρόωρα νεογνά Γιώργο και Αλίκη που γεννήθηκαν πριν μερικούς μήνες και η απώλειά τους έγινε  αφορμή για την πρωτοβουλία του.