Καμία βελτίωση όσον αφορά τον σεβασμό στις αξίες της ΕΕ: Οι Ευρωβουλευτές μειώνουν την βοήθεια προς την Τουρκία κατά €70 εκ.

Καμία βελτίωση όσον αφορά τον σεβασμό στις αξίες της ΕΕ: Οι Ευρωβουλευτές μειώνουν την βοήθεια προς την Τουρκία κατά €70 εκ.
  • Καμία βελτίωση στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου
  • Οι όροι καθορίστηκαν κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018 (Νοέμβριος 2017)
  • Η βοήθεια θα διοχετευτεί πλέον σε προγράμματα που αφορούν τη μετανάστευση

 

Τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ συμφώνησαν την Τρίτη να ακυρώσουν €70 εκατ. από τα προενταξιακά κονδύλια που προορίζονται για την Τουρκία, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του κράτους δικαίου.

 

Τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, το ΕΚ και το Συμβούλιο αποφάσισαν να διαθέσουν 70 εκατομμύρια ευρώ σε προενταξιακά κονδύλια για την Τουρκία (70 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 35 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών) υπό την προϋπόθεση ότι “η Τουρκία θα προβεί σε μετρήσιμες και ικανοποιητικές  βελτιώσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής”.

 

Ωστόσο, η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Τουρκία, η οποία δημοσιεύθηκε στις 17 Απριλίου 2018, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “η Τουρκία απομακρύνθηκε σημαντικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και λόγω της αποδυνάμωσης αποτελεσματικών ελέγχων και ισορροπιών στο πολιτικό σύστημα “.

 

Συνεπώς, τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, υπογραμμίζουν ότι δεν πληρείται ο όρος που έθεσε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

 

Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 5/2018, στο οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μεταφορά 70 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονται για την Τουρκία για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας μέσω πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τις δράσεις που συνδέονται με την κεντρική μεσογειακή μεταναστευτική οδό και για τη μερική κάλυψη των κονδυλίων που υποσχέθηκε η ΕΕ για τη Συρία ενώ ποσό 35 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε ανθρωπιστική βοήθεια μέσω πιστώσεων πληρωμών.

 

Το σχέδιο έκθεσης του Siegfried Muresan (EΛΚ, Ρουμανία) εγκρίθηκε με 27 ψήφους, 1 κατά και 4 αποχές.

 

Επόμενα βήματα

 

Για να τεθεί σε εφαρμογή, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού πρέπει να εγκριθεί με ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Οκτωβρίου.