Κατεπείγουσα γραπτή ερώτηση για τη μη κατοχύρωση του χαλλουμιού ως Προϊόν με Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)

Κατεπείγουσα γραπτή ερώτηση για τη μη κατοχύρωση του χαλλουμιού ως Προϊόν με Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ, Δημήτρης Παπαδάκης, κατέθεσε κατεπείγουσα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης για την κατοχύρωση του κυπριακού χαλλουμιού ως ΠΟΠ.

 

Ο κ. Παπαδάκης ζήτησε να ενημερωθεί από την Επιτροπή για τους λόγους της εν λόγω καθυστέρησης όπως επίσης και το πότε αναμένεται να προωθηθεί προς τελική έγκριση. “ Η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες και προβλήματα κυρίως στους περισσότερους από 3.000 αιγοπροβατοτρόφους της Κύπρου οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν προβεί σε σημαντικές επενδύσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μονάδων τους, ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις αναμενόμενες ανάγκες και στις προδιαγραφές του προϊόντος όπως αυτές εμφανίζονται στον υπό έγκριση φάκελο που έχει υποβληθεί από το 2014”, υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής.

 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ευρωβουλευτής θεωρεί αδήριτη την ανάγκη όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του χαλλουμιού ως ένα γνήσιο, αυθεντικό κυπριακό προϊόν. “Οι περεταίρω καθυστερήσεις οδηγούν σε κίνδυνο και τους Κύπριους γεωργούς αλλά και την κυπριακή οικονομία”, τόνισε ο κ. Παπαδάκης.