Μηδενικός δασμός για το χαλλούμι στη Βρετανία

Μηδενικός δασμός για το χαλλούμι στη Βρετανία

Στα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία δεν θα επιβαρύνονται με δασμούς κατά την εισαγωγή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία, συγκαταλέγεται το χαλλούμι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η βρετανική κυβέρνηση.

Μιλώντας  ο Υπουργός Εμπορίου, Γιώργος Λακκοτρύπης, επιβεβαίωσε ότι ο δασμός στις εισαγωγές χαλλουμιού θα είναι στο μηδέν. Ο δασμολογικός κωδικός για το χαλλούμι δεν περιλαμβάνεται στην γκάμα των γαλακτοκομικών προϊόντων που διακινούνται σήμερα στη βρετανική αγορά, σε αντίθεση με μια σειρά άλλων γνωστών τυριών.

Σημειώνεται ότι μετά την ακύρωση του εμπορικού σήματος «χαλλούμι» στη βρετανική αγορά, το κοινοτικό συλλογικό εμπορικό σήμα ισχύει σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, περιλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, μέχρι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα προστασίας του χαλλουμιού στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεπώς τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον παραβατών στη βάση του κοινοτικού σήματος.

 

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση που επιτυγχάνετο συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, υπήρχε πρόνοια για αυτόματη μετατροπή των ήδη εγγεγραμμένων ευρωπαϊκών κοινοτικών εμπορικών σημάτων σε εμπορικά σήματα Ηνωμένου Βασιλείου για την ίδια κλάση προϊόντων με ημερομηνία εγγραφής ίδια με ημερομηνία εγγραφής τους στην ΕΕ.

Σε περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι, η Κυπριακή Δημοκρατία θα χάσει το ίδιο δικαίωμα προστασίας του χαλλουμιού στη βρετανική αγορά με όλους τους συνεπακόλουθους κινδύνους. Δηλαδή, δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να αμφισβητεί με νομικά μέτρα προϊόντα τύπου χαλλουμιού που παρασκευάζονται σε άλλες χώρες.

 

Με βάση την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης, το 87% των εισαγόμενων προϊόντων, τόσο από την ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες, δεν θα επιβαρύνονται με δασμούς. Το πλάνο αυτό σηματοδοτεί μία σημαντική απελευθέρωση των εμπορικών περιορισμών που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς θα είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει την ίδια πολιτική έναντι όλων των χωρών-μελών της ΕΕ και μη.

Ωστόσο, θα πρόκειται για προσωρινή ρύθμιση, μέχρις ότου η βρετανική κυβέρνηση διαπραγματευτεί οριστικούς όρους με άλλες χώρες. Στο 13% των προϊόντων, στα οποία θα επιβάλλονται δασμοί, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το βοδινό και χοιρινό κρέας, ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυτοκίνητα.