“Μπλακ άουτ” στα συστήματα πληροφορικής της Αρχής Ηλεκτρισμού

"Μπλακ άουτ" στα συστήματα πληροφορικής της Αρχής Ηλεκτρισμού

Προσωρινά έχει διακοπεί η λειτουργία συστημάτων πληροφορικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, η υπηρεσία πληρωμών τιμολογίων από την ιστοσελίδα της ΑΗΚ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως εκ τούτου οι καταναλωτές παρακαλούνται να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους μέσω της ιστοσελίδας της JCC

Επίσης, στα ταμεία της ΑΗΚ οι πληρωμές γίνονται μόνο με μετρητά καθώς δεν λειτουργεί το σύστημα πληρωμής με τραπεζικές κάρτες, ενώ η εξόφληση λογαριασμών γίνεται μόνο με την παρουσίαση του τιμολογίου καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα πελατών.