Πολλά σχολεία λειτουργούν χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας

Πολλά σχολεία λειτουργούν χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας

Χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας, λειτουργούν πολλά σχολεία στην Κύπρο.

Mάλιστα, σε κάποια σχολεία, δεν υπάρχουν ούτε χώροι, για να εισέλθουν τα πυροσβεστικά οχήματα, σε περίπτωση φωτιάς. Το εν λόγω πρόβλημα, αλλά και πολλά άλλα, όπως το ότι οι μαθητές τυπικά, θεωρούνται στα σχολεία επισκέπτες, ήρθαν στην επιφάνεια κατά την συζήτηση στην επιτροπή παιδείας της Βουλής.

Για το πρόβλημα των πιστοποιητικών πυρασφάλειας τοποθετήθηκε ο Κώστας Χαμπιαούρης.

Κώστας Χαμπιαούρης – Υπουργός Παιδείας

“Ο κύριος Έλληνας φεύγοντας από εδώ θα στείλει οδηγίες σε όλους τους προέδρους των σχολικών εφορειών να αποταθούν στους επαρχιακούς υπεύθυνους της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να ξεκινήσει η επιθεώρηση.”