Πόσιμο νερό στην ΕΕ: βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης

Πόσιμο νερό στην ΕΕ: βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης

Το ΕΚ ενέκρινε κανόνες που βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τα πλαστικά απόβλητα.

Πόσιμο νερό στην ΕΕ.   
Πόσιμο νερό στην ΕΕ

Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ έχουν καλή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (2016), περισσότερο από το 98,5% των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα πόσιμου νερού, μεταξύ 2011 και 2013, κάλυπταν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ευρωπαϊκή οδηγία για το πόσιμο νερό καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση (πόσιμο, για μαγείρεμα ή άλλες εργασίες), προκειμένου να μας προστατεύσει από μολύνσεις.

DrinkingΓράφημα  - Το πόσιμο νερό στην ΕΕ water   
Γράφημα 1 – Το πόσιμο νερό στην ΕΕ

Το ΕΚ ενέκρινε την ανανέωση των κανόνων, προκειμένου ν απαρέχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία στους καταναλωτές αλλά και για να ενθαρρύνει την κατανάλωση του πόσιμου νερού. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τα κράτη μέλη να «προωθήσουν την καθολική πρόσβαση» σε καθαρό νερό σε όλο τον κόσμο και ειδικά στις ευάλωτες ομάδες με περιορισμένη η καθόλου πρόσβαση.

Η νομοθεσία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητα του νερού της βρύσης με τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων σε ορισμένους ρυπαντές, όπως ο μόλυβδος (μειώνεται κατά το ήμισυ) ή βλαβερά βακτήρια και εισάγει νέα όρια για ορισμένους ενδοκρινικούς διαταρακτές. Επίσης, θα παρακολουθούνται πλέον και τα επίπεδα των μικροπλαστικών. Οι νέοι κανόνες, αυξάνουν τη διαφάνεια και παρέχουν στους καταναλωτές μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες.

Η κατανάλωση νερού βρύσης είναι φθηνότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν τη θέσπιση μέτρων όπως η εγκατάσταση δωρεάν βρυσών σε δημόσιους χώρους, εμπορικά κέντρα και αεροδρόμια και ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την παροχή νερού βρύσης στα εστιατόρια.

Η πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας νερό μπορεί να μειώσει την κατανάλωση πλαστικών μπουκαλιών νερού κατά 17%,σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γράφημα 2.    
Γράφημα 2

Η πρωτοβουλία πολιτών ‘Right2Water’, συγκέντρωσε περισσότερες από 1.8 εκατομμύρια υπογραφές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους. Η δημόσια διαβούλευση έχει δείξει ότι οι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς για την ποιότητα του πόσιμου νερού όταν ταξιδεύουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρόλο που τα ποσοστά συμμόρφωσης είναι πολύ υψηλά. Επίσης, επιθυμούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Γράφημα 3.    
Γράφημα 3

Επόμενα βήματα

Τα νέα μέτρα τώρα βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις υπάρξει συμφωνία, τότε θα τεθούν σε ισχύ.