Στήριξη Προέδρου στην αναβάθμιση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στήριξη Προέδρου στην αναβάθμιση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση ενισχύει και στηρίζει «με κάθε τρόπο την αναβάθμιση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Στον χαιρετισμό του στην 25η Σύνοδο Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η παρουσία του στις εργασίες της 25ης Συνόδου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, εκφράζει την εκτίμηση και την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου, που επιτελεί η λειτουργία της Συνόδου όσον αφορά τον κοινό στόχο για την προαγωγή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τόπο μας.

Εξήρε τα αποτελέσματα της συνεργασίας των κυπριακών Πανεπιστημίων, αναφέροντας τη σύσταση της κοινοπραξίας πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και των γραφείων διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, τονίζοντας ότι τα οφέλη από τις μεταξύ τους συνεργασίες είναι πολλαπλά, με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο για τους φοιτητές αλλά και το σύνολο της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνηση έθεσε στις προτεραιότητες και στο επίκεντρο των δράσεων της την ποιοτική προαγωγή και τη συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέσω μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής, με πρώτιστο μέλημα την προσφορά ποιοτικών ευκαιριών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης σε τομείς αιχμής, τη διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και τον στόχο να καταστεί η χώρα μας ένα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.