Το δικαίωμα των Ευρωπαίων να ψηφίζουν συζητά το ΕΚ την Τρίτη

Το δικαίωμα των Ευρωπαίων να ψηφίζουν συζητά το ΕΚ την Τρίτη

Ενόψει των ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, το ΕΚ συζητά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο την Τρίτη για την προστασία του δικαιώματος ψήφου των πολιτών της ΕΕ.

 

Ενόψει των ευρωεκλογών του Μαΐου του 2019, οι ευρωβουλευτές έχουν καταθέσει ερώτηση στην Επιτροπή, την οποία εκπροσωπεί η Επίτροπος Věra Jourová και το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί εξ ονόματος της αυστριακής προεδρίας η Juliane Bogner-Strauß για τα μέτρα που έχουν παρθεί προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να επιλέξουν εάν θα ψηφίσουν στο κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται ή σε αυτό που διαμένουν. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ρωτήσουν εάν ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου των πολιτών αποτελεί παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

 

Η συζήτηση στην ολομέλεια έχει προγραμματισθεί για την Τρίτη το βράδυ μετά τις 10:00μμ.

 

Σήμερα έξι κράτη μέλη (Κύπρος, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Μάλτα και Βρετανία) στερούν από πολίτες τους που μένουν σε άλλα κράτη μέλη το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές Μάλιστα όσοι μένουν μόνιμα σε χώρες εκτός ΕΕ δεν μπορούν να ψηφίσουν ούτε στις ευρωεκλογές.

 

Όσον αφορά την Κύπρο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού καταλόγου νόμου του 1980, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ενδέχεται να αποστερούνται του δικαιώματος ψήφου εάν διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών πριν από τις εκλογές, εκτός εάν πρόκειται για φοιτητές, προσωρινούς εργαζόμενους στο εξωτερικό ή πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό για λόγους υγείας. Σύμφωνα με τροποποίηση του νόμου το 2002, το Υπουργείο Εσωτερικών δύναται να αποφασίσει λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό για τις Ευρωεκλογές υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτησης από τουλάχιστον 30 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατοικούν στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

 

Σε κάποιες χώρες της ΕΕ (πχ. στην Ισπανία και την Πορτογαλία), είτε δεν υπάρχουν οι διευκολύνσεις για να ψηφίζει κανείς από το εξωτερικό είτε είναι ανεπαρκείς, γεγονός το οποίο εμποδίζει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

 

Οι δύο προφορικές ερωτήσεις έχουν κατατεθεί από την Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ.

 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση ζωντανά στην ολομέλεια μέσω του EP Live.

 

 

Το παρόν είναι ένα ανεπίσημο μήνυμα με σκοπό την ενημέρωση των δημοσιογράφων που καλύπτουν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν αποτελεί ούτε επίσημο ανακοινωθέν τύπου, ούτε πλήρη καταγραφή συνεδρίασης.